Nota prawna

Właścicielem strony internetowej www.sgka.pl jest Siemiński Gutowski Kancelaria Adwokacka s.c. („Kancelaria”). Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako porada prawna w jakiejkolwiek konkretnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na Stronie. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na Stronie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Wszelkie materiały zawarte na Stronie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i należą do Kancelarii lub są przez nią licencjonowane. Poza wyjątkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.